Skip to content

Нормативний акт яким регулюється діяльність державного казначейства україни

Скачать нормативний акт яким регулюється діяльність державного казначейства україни EPUB

Державне Казначейство України, його суть та функції. Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах, забезпечення збереження державного майна як його основна мета. Діяльність Державного казначейства фінансується за рахунок державного бюджету України. Діяльність Державного казначейства фінансується за рахунок державного бюджету України.

Міністерство фінансів України вирішує всі питання, віднесені до його компетенції та наданих йому прав. Державне Казначейство створене для забезпечення чіткого контролю за надходженням коштів до Державного бюджету, для чого в його підпорядкуванні створені казначейства в областях, містах і районах.

3. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність Державного казначейства України. 4. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність контрольно-ревізійної служби України. 5. Чим саме відрізняються функції обласного фінансового управління від функцій міських та районних фінансових відділів? 6. Назвіть основні нормативні акти, якими регулюється діяльність Міністерства фінансів України. Завдання до теми8. 1. Банківська система касового виконання бюджету — це 2. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини Державного бюджету.

3. Яким документом і в якому році була. Нормативним актом, який закріплює основні положення відносно проведення державного фінансового контролю в Україні, є Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна. 1. Термiни, якi вживаються в Стандартах державного фінансового контролю 2.

Планування державного фінансового контролю 3. Органiзацiя та виконання контрольних заходiв 4. Документування результатів та формування матерiалiв. МИНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВОСТОЧНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного.

Завдання, права, функції органів Державного казначейства. Бюджетний кодекс як законодавчий акт, що регламентує відносини на всіх стадіях бюджетного процесу. Історія створення казначейства України: етапи розвитку та перспективні напрямки.

Работа по теме: Копія мет. Глава: Необхідність створення, основні завдання діяльності, функції та організаційна структура Державного казначейства України.. ВУЗ: ЕУФИМБ. Основотворчим документом, яким регулюється діяльність системи державного казначейства, є указ від 29 грудня року. У ньому закріплено принципи розмежування функцій між розпорядниками кредитів і бухгалтерами, описано типи контролю, який здійснюється бухгалтером при оплаті витрат розпорядників і забезпеченні надходжень державних доходів.

Різні організаційні структури системи державного казначейства в межах наданих їм повноважень забезпечують виконання відповідних бюджетів. З цією метою Державне казначейство здійснює збір державних податкових і неподаткових платежів, а також зарахування відра. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня р. Головним призначенням Державного казначейства України є сприяння оптимальному фінансовому управлінню державними ресурсами шляхом забезпечення своєчасного отримання бюджетними установами необхідних ресурсів для успішного функціонування державних служб при одночасному зменшенні видатків на державне фінансування.

Казначейство також відповідає за управління державними фінансовими активами і зобов'язаннями. Тому діяльність казначейства тісно пов'язана з виконанням національного бюджету.  В Україні застосовується казначейська форма обслуговування державного бюджету, яка передбачає здійснення Державним казначейством України.

djvu, fb2, djvu, doc