Skip to content

Нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили в україні

Скачать нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили в україні EPUB

Закон нормативно-правовий нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы. Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку сили державним органом, у найвищої містяться норми права.[12].

Щодо нормативних актів місцевого значення, то в Україні юридичної дія відбувається відповідно до правила: акти місцевого самоврядування, що видаються в межах компетенції відповідного органу місцевого самоврядування, мають пріоритет над актами будь-якого місцевого органу виконавчої україні, тобто юридична сила перших є вищою порівняно з актами місцевих державних органів.

Нормативно-правові акти України, які не мають юридичної сили закону, є підзаконними. Види нормативних актів (законів і підзаконних актів) в Україні за їх акт силою: 1.

1. Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є: А)Кодекс України Б) Конституция Украины В) Статус Г) - Готовим домашнее задание вместе!. Конституція України проголосила, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина і держава відповідає перед людиною за свою діяльність, роботу державних органів та посадових осіб. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція окреслила коло питань, які визначаються виключно законами України.

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надається Верховною Радою, є частиною національного законодавства України. Ст. 21 Конституції встановила, що норми Конституції є нормами прямої дії, тобто людина має право звернутися в суд за захистом своїх прав і свобод. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы. Нормативно-правові акти України, які не мають юридичної сили закону, є підзаконними.

До числа підзаконних нормативно- правових актів відносяться (в порядку зменшення їх юридичної сили): – постанови Верховної Ради України та укази Президента України; – постанови Кабінету Міністрів України; – нормативно-правові акти (накази, правила, положення, інструкції, порядки, рішення тощо), які видаються центральними органами виконавчої влади України та органами державної влади зі спеціальним.

Школьные kolorit-shop.ru это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.

При цьому він є найбільш досконалим серед усіх форм (джерел) права. Ознаки нормативно-правового акта  8) підлягає обов'язковій державній реєстрації та обліку (в Україні існує Єдиний державний реєстр нормативних актів); 9) доводиться до відома населення у встановленому законом порядку - публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка.

У юридичній субординації з нормативно-правовим актом перебувають піднормативні акти. 👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні. Юридична сила нормативно-правових актів визначається Конституцією і Законом про нормативні акти. Види нормативних актів (законів і підзаконних актів) в Україні за їх юридичною силою: 1.

Конституція, конституційні закони.  Щодо нормативних актів місцевого значення, то в Україні їх дія відбувається відповідно до правила: акти місцевого самоврядування, що видаються в межах компетенції відповідного органу місцевого самоврядування, мають пріоритет над актами будь-якого місцевого органу виконавчої влади, тобто юридична сила перших є вищою порівняно з актами місцевих державних органів.

rtf, fb2, txt, djvu