Skip to content

Обвинувальний акт зі зміною обвинувачення

Скачать обвинувальний акт зі зміною обвинувачення djvu

В обвинувальному акті викладаються юридично значимі обставини злочину і надається його юридична кваліфікація. Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт має містити обвинувальний відомості: 1) найменування обвинувачення провадження та акт реєстраційний номер; 2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство)  мотиви зміни обвинувачення, зміною визнання частини обвинувачення необґрунтованою, зміною судом приймалися такі рішення; обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання.

У випадку, коли потерпілий не погоджується з позицією прокурора щодо зміни кваліфікації дій обвинуваченого на менш суворий закон чи зменшення обсягу обвинувачення, прокурор підтримує обвинувачення у межах викладеного у новому обвинувальному акті, а потерпілий – у межах обвинувачення, обвинувальний у попередньому. Питання про те,чи звертатися або не звертатися до суду з клопотанням про повернення обвинувального акту акт Обвинувальний акт, згідно із КПК України повинен містити такі відомості: 1) найменування обвинувачення провадження та його реєстраційний номер; 2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження.

Обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування (ч.4 ст КПК України). Закон встановлює, що обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду у порядку, передбаченому ст.

КПК.  · Складання слідчим (прокурором) обвинувального акту веде до зміни характеру й змісту повноважень посадових суб’єктів кримінального процесу.

Дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті КПК складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обгрунтування прийнятого рішення. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам.

Обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження. Якщо в обвинувальному акті. 1. Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. 2. Обвинувальний акт має містити такі відомості: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство)  мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення необґрунтованою, якщо судом приймалися такі рішення; обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання.

Отже,зміною обвинувачення прокурором в суді є внесення ним у пред’явлене особі органами досудового слідства обвинувачення коректив щодо обставин вчинення злочину, юридичних фактів, їх правової кваліфікації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. КПК України прокурор може змінити обвинувачення підсудному під час судового слідства, до оголошення судом про його закінчення в порядку ст. КПК України, тобто, як правило, після закінчення дослідження доказів.  Якщо наявні обґрунтовані підстави, прокурор може змінювати обвинувачення і декілька разів.

Кримінально-процесуальний закон встановлює певні обмеження щодо зміни обвинувачення в суді. Обвинувальний акт — це процесуальний документ, у якому слідчий за погодженням із прокурором або прокурор підводить підсумок досудового розслідування у кримінальному проважденні і формулює обвинувачення певної особи у вчиненні кримінального правопорушення з наведенням конкретних доказів.

Обвинувальний акт являє собою унікальний юридичний документ, у якому дається офіційна оцінка дій обвинуваченого і здійснюється публічний аналіз зібраних доказів, публічно визначаються юридичне значимі елементи об'єктивної істини, встановленої у кримінальному провадженні.

Обвинувальний акт – це важливий процесуальний документ досудового розслідування, який оформляє його результати. В ньому підводяться підсумки досудового слідства, обґрунтовуються доказами висновки слідчого, прокурора щодо винуватості підозрюваного та юридичної кваліфікації його діянь, формулюється в остаточному вигляді обвинувачення.

Насамперед, ці вимоги пов’язані зі ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», де зазначено, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має бути негайно й детально проінформований зрозумілою для нього мовою про характер і.

Зміна обвинувачення в суді. метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.  3. Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, головуючий зобов'язаний роз'яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі.

4. Порядок погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення. 5. Забезпечення прав обвинуваченого та потерпілого у випадку прийняття прокурором рішення про зміну обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.  Склавши новий обвинувальний акт, прокурор подав його на погодження керівнику органу прокуратури, в якому він працює.

Відмовивши у погодженні обвинувального акта зі зміненим обвинуваченням, керівник органу прокуратури прийняв рішення про усунення прокурора від участі в судовому розгляді та особисту участь у ньому в якості прокурора.

djvu, PDF, djvu, PDF